Tentang Kami

Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman adalah memainkan peranan melaksanakan pentadbiran kehakiman mengikut kuasa-kuasa yang diperuntukkan dalam undang-undang dan memelihara kebebasan kehakiman dalam mentafsir serta mentadbir undang-undang yang diluluskan oleh badan perundangan